Filter

Cursussoort

Thema's

Thema's Leer-Rijk (max. 1)

Competenties Leer-Rijk (max. 5)

Functiefamilie Leer-Rijk (max. 1)

Subsidierecht

 

Wetgeving en rechtstoepassing

 

Marktwerking en Diensten van Algemeen Economisch Belang in EU-rechtelijke context

 

Actualiteiten bestuursrecht

22/01/2021

Blockchain en smart contracts

21/04/2020

Computer says no

10/06/2020

Conflict Etiquette, Regievoering in conflictsituaties

 

Constructief voorzitten en vergaderen

 

Effectief adviseren over complexe materie

 

Effectief overtuigen I Gesprekken en regiestijlen

 

Effectief overtuigen II De kunst van het argumenteren

09/12/2020

Europees bestuursrecht

 

Framing voor juristen

 

Informatiesamenleving en grondrechten

 

Legal Visuals voor Rijksjuristen

 

Onderhandelen

29/10/2020

Meesterlijk Onderhandelen

 

Politieke partijen, parlement en regering

 

Practical English for Central Government Use

 

Recht en robotica

05/10/2020

Techniekfilosofie: voorbij het instrumentele denken

11/09/2020

Toekomstgericht reguleren

 

Tropisch wetgeven 'over Rijks- en BES-wetgeving'

 

Verdragenrecht in kort bestek

 

Wegwijs in het EU-recht: actuele inzichten voor de dagelijkse praktijk

 

Wetgeving en privaatrecht

18/05/2020

Wetgevingstechniek

 

Aanbestedingsrecht basis

27/10/2020

Behandelen van bezwaar en beroep

 

Beleidsregels

 

Budgettair beleid

16/09/2020

Economische argumentatie voor juristen

11/05/2020

EVRM in vogelvlucht

 

Normalisatie en certificatie

 

Openbaar bestuur op het grensvlak van publiek- en privaatrecht

 

Overheidsaansprakelijkheid

17/11/2020

Politieke dilemma's en de rol van de (juridisch) ambtenaar

06/11/2020

Practical writing in English for Central Government use

 

Technologische trends

18/09/2020

Procederen bij de bestuursrechter: van competitie naar coöperatie

 

Wetgevingsprocedures * vol *

03/11/2020

Wet openbaarheid van bestuur

18/01/2021

Actuele jurisprudentie Hof van Justitie EU

15/10/2020

Recht voor niet-juristen

 

Bestuurlijk organisatierecht

02/12/2020

Uitvoering regelgeving Digitale Overheid

21/09/2020

De toepasselijkheid van de grondrechten van de Europese Unie

16/06/2020

Beginselen van de rechtsstaat en het EVRM

 

Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen in de praktijk

 

Juridische basiskennis

 

Schrijven van beleidsnota's

 

Effectief samenwerken met JenV stakeholders

 

Privacybescherming

 

Plenair debat en spoeddebat

 

Van beleidsvorming tot beleidsevaluatie

 

Moreel beraad

 

Moreel beraad middagsessie

 

Beginselen van Financiën en Rijksbegroting

 

Ministeriële verantwoordelijkheid

 

Beginselen van de rechtsstaat

 

Beginselen financiën en Rijksbegroting

 

Effectief samenwerken met VenJ-stakeholders

 

Juridische basiskennis

 

Van beleidsvorming tot beleidsevaluatie

 

Politieke en beleidsmatige actualiteiten

 

Basiskennis van het wetgevingsproces

 

Algemeen Overleg voorbereiden en doen

 

Kennis van de Europese Unie

 

Schrijven van Beleidsnota's

 

Schrijven van beleidsnota's 2

 

16 M BA Info1

 

VenJ in het Caribisch gebied

 

Schrijven van beleidsbrieven aan de Kamer

 

Beginselen informatievoorziening

 

16 M BA info4

 

Privacybescherming

 

Kennis van mensenrechten en verdragen

 

Betekenis van decentralisatie

 

Omgaan met beleidsincidenten

 

Checks & Balances: verbinding veiligheid en rechtsstaat

 

Plenair debat en spoeddebat

 

Sociale Media module 1

 

Schrijven van beleidsnota's

 

Juridische basiskennis

 

Sociale Media

 

Sociale Media module 3

 

Beginselen informatievoorziening 2

 

Effectief samenwerken met VenJ-stakeholders

 

Van beleidsvorming tot beleidsevaluatie

 

Middellange termijnvisie

 

Basiskennis van het wetgevingsproces

 

Checks & Balances

 

VenJ Informatievoorziening en beleid: noodzakelijk

 

JenV Informatievoorziening en beleid: noodzakelijk

 

Van beleidsvorming tot beleidsevaluatie

 

Algemeen Overleg voorbereiden en doen

 

Juridische Basiskennis

 

Schrijven van beleidsbrieven aan de Tweede Kamer

 

Moreel Beraad

 

Governance

 

Van buiten naar binnen werken

 

MasterclassTransparantie in het schrijven van beleidsreacties op onderzoek (voorlopige titel)

 

Masterclass 'Governance'

 

Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen in de praktijk

 

Ministeriele verantwoordelijkheid en politiek-ambtelijke verhoudingen

 

Masterclass Moreel/Ethiek

 

Omgaan met beleidsincidenten

 

Moreel Beraad

 

Effectief samenwerken met andere VenJ onderdelen, incl. verhouding met organisaties in het veld

 

Regelgeven met kennis van beslisgedrag

13/01/2021

Grondrechten van de Europese Unie

16/06/2020

Verdieping Subsidierecht

 

Actualiteiten Bestuursrecht

 

Actueel Onderwijsrecht

 

Hoe kan de democratische rechtsstaat op radicalisering reageren?

14/05/2020

Strijd of samenwerking?

02/11/2020

Kunnen leidinggevenden het ooit goed doen?

07/09/2020

Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

 

Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context

 

Wetgevingstechniek

 

Wetgevingsprocedures

 

Bewust kiezen uit wetgevingsinstrumenten

 

Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist

 

Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context

 

Specifiek juridische context overheid

 

Praktisch procederen voor overheidsjuristen

 

Behandelen van bezwaar en beroep

 

Inspelen op ervaren procedurele rechtvaardigheid

10/12/2020

Wie doet de huishouding? 'De rol van gemeenten bij de uitvoering van centraal beleid.'

 

Checks and Balances: verbinding veiligheid en rechtsstaat

 

Privacybescherming

 

Grenzen van de rechststaat

11/05/2020

Dilemma’s in samenwerking: balanceren van verschillende belangen

28/09/2020

Groepsbesluitvorming

12/10/2020

Integriteit en vertrouwen in een polariserende samenleving

26/10/2020

Online gedrag en internetconsultatie

 

Management van vertrouwen in de overheid in een diverse maatschappij

 

Gemotiveerd doelen bereiken: relevant voor regelgeving, maar ook voor uw werk- en privéleven

 

Inleiding Caribisch fiscaal recht

30/11/2020

Hoe te handelen bij ICT-contracten?

04/06/2020

Awb en luchtvaartwetgeving

 

AVG-proof wetgeven * vol *

16/04/2020

Het PATH-model voor het ontwikkelen van interventies voor problematisch gedrag

 

Leidinggeven ‘When the going gets tough’: Effectief leidinggeven te midden van conflict en onderhandelingsprocessen

12/11/2020

Hoe los ik conflicten over schaarse goederen en waardeconflicten op?

 

Inzicht in en omgaan met verschillen in politieke oriëntatie

28/05/2020