Inhoud

Let op: deze cursus is gelijk aan het tweede dagdeel van de basiscursus Grondrechten van de Europese Unie!

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (EU) is bindend sinds 1 december 2009 en bevat een breed scala aan grondrechten. Nu het recht van de EU een steeds grotere speelt rol op allerlei terreinen, worden ook de EU grondrechten relevanter. Bijzonder is dat het Handvest niet zonder meer van toepassing is, maar enkel op overheidshandelingen die vallen binnen de context van het Unierecht. Dit is een verschil met het EVRM. Een noodzakelijke voorvraag is daarom of het Handvest op specifieke overheidshandelingen van toepassing is. Deze vraag dient op basis van artikel 51, lid 1, van het Handvest te worden beantwoord. Een bepaling die in de praktijk niet altijd eenvoudig valt toe te passen.

In deze cursus leert u hoe u dit het best kunt doen door een combinatie van kennisoverdracht en praktische oefening. Er is ook ruimte om eigen casus in te brengen.

"Door EU Bureau voor de grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) ter gelegenheid van 10 jaar EU Handvest genoemd als goed voorbeeld: https://fra.europa.eu/en/publication/2019/charter-10th-anniversary-views-civil-society-nhris

Mirjam de Mol is onderzoeker aan het Maastricht Centre of European Law van de Universiteit Maastricht, docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ze heeft tevens voor het Grondrechten Agentschap van de EU (FRA) een handboek voor wetgevers geschreven over het Handvest. Voorheen werkte ze onder meer als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Resultaat

Na afloop van de cursus;

  • weet u op welke overheidshandelingen de EU-grondrechten van toepassing zijn;
  • heeft u inzicht in de ratio en werking van artikel 51, lid 1, van het Handvest en
  • kunt u deze kennis toepassen in uw werk als wetgevings- of overheidsjurist.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

'Sterke verbetering van inzicht in de toepassing van het Handvest.'

'Snelle en toch degelijke informatieoverdracht op een specifiek juridisch veld.'

Uitvoeringen

16/06/2020
-
0 dagen
€ 200,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?