Inhoud

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering bezien vanuit het privacy- en gegevensbeschermingsrecht, het bestuursrecht en grondrechten en fundamentele vrijheden

 

'Gegevens waren precies dat wat ze waren: gegevens. Afgeleiden van de werkelijkheid. Abstracties, gedefinieerd door naamloze ambtenaren en schimmige werktuigkundigen en daarna overgelaten aan machines. Gereproduceerd door machines. Verzameld door machines. Bestudeerd door machines. Er tekenden zich patronen in af.’

 

Uit: Klont van Maxim Februari

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering zijn, ook bij de overheid, in opkomst. De verwachtingen zijn hoog. De vraag is echter welke rol wij datascience in de toekomst willen laten spelen. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is zowel kennis van de technologie als van het recht vereist. In deze cursus komen beide aspecten aan bod. Enerzijds wordt geschetst wat datascience inhoudt en welke ontwikkelingen zijn te verwachten en anderzijds binnen welke juridische kaders deze technologische ontwikkelingen plaatsvinden. Die juridische kaders vari?ren van privacyrecht tot bestuursrecht en andere grondrechten en fundamentele vrijheden. In de cursus bestaat volop de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Sessie 1

Inleiding AVG toegespitst op profilering en geautomatiseerde besluitvorming: het recht op verzet van art. 22 AVG, de mogelijkheden en onmogelijkheden als het gaat om doelverenigbaarheid, verwerkingsgrondslagen en de regels voor het gebruik van gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens.

Sessie 2

Uitleg techniek van big data en interactieve behandeling van andere juridische aspecten dan de bescherming van persoonsgegevens, zoals de vereisten die voortkomen uit het non-discriminatiebeginsel en de onschuldpresumptie.

Sessie 3

Aandacht voor geautomatiseerde besluitvorming en datascience vanuit een bestuursrechtelijk perspectief (Awb en bv art. 1 GW). Ingegaan wordt op recente ABRvS-rechtspraak en uitgelegd wordt hoe het besluitbegrip in de Awb verschilt van dat in artikel 22 van de AVG. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wat de ontwikkelingen voor de praktijk van de overheids- en wetgevingsjurist kunnen betekenen.

Sessie 4

Afsluitende sessie waarin de vraag centraal staat wat de jurist binnen de Rijksoverheid met al deze kennis moet. Aan de hand van enkele dilemma’s wordt geduid waar zij nu en in de nabije toekomst tegenaan zullen lopen. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de rol die ethiek in samenspel met het recht kan vervullen in het waarborgen van de menselijk maat bij de inzet van deze “nieuwe” technologieën voor het uitvoeren van overheidstaken.

Resultaat

Na deze cursus kent u de ontwikkelingen wat betreft datascience en de juridische kaders ervan. Op basis van deze kennis kunt u beter beoordelen welke kansen en vooral ook valkuilen de diverse ontwikkelingen op datagebied behelzen.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Programma en dagdelen

BijeenkomstDatumTijd
Computer says no10/06/202015:15 - 15:15
Computer says no17/06/202015:15 - 15:15
Computer says no24/06/202015:15 - 15:15
Computer says no29/06/202015:15 - 15:15

Uitvoeringen

10/06/2020
-
4 dagen
€ 0,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?