Inhoud

Welke psychologische mechanismen maken dat regels wel of juist niet worden nageleefd? En kan de wetgever regelgeving effectiever inzetten door daarmee rekening te houden? Deze twee vragen staan in deze cursus centraal. Een puur juridische benadering leidt in de praktijk immers niet altijd tot het gewenste gedrag van burgers en organisaties. Zelfs wie weet wat de bedoeling is en ook van plan is dat te doen, slaagt er niet altijd in deze goede voornemens ten uitvoer te brengen (‘weten is nog geen doen’). Om daarop beter te kunnen inspelen, zal de docent eerst een aantal basis principes van de psychologie van beslisgedrag uiteenzetten. Vervolgens wordt samen met de deelnemers, mede aan de hand van de Tafel van Elf en het interventiekompas, bezien welke implicaties de (ir)rationele gronden van beslisgedrag voor regelgeving en handhaving kunnen hebben. 

Lotte van Dillen is universitair hoofddocent bij de vakgroep psychologie aan de Universiteit van Leiden. Zij treedt in deze cursus op namens het Kurt Lewin Institute 
https://psychologievansociaalgedrag.nl/ 

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘psychologische inzichten voor rijksjuristen.’ In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingenhttps://psychologievansociaalgedrag.nl/ 

Resultaat

Na het volgen van deze cursus heeft u beter inzicht in de vaak irrationele gronden voor menselijke beslissingen die effectieve regelgeving en naleving in de weg kunnen staan en heeft u handvatten ontwikkeld om daarop te kunnen anticiperen.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Programma en dagdelen

BijeenkomstDatumTijd
Regelgeven met kennis van beslisgedrag13/01/202120:54 - 20:54
Regelgeven met kennis van beslisgedrag20/01/202120:54 - 20:54
Regelgeven met kennis van beslisgedrag27/01/202120:54 - 20:54

Uitvoeringen

13/01/2021
-
3 dagen
€ 600,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?