Inhoud

Waar begin je als je gedrag wilt beïnvloeden? En wanneer heeft een gedragsinterventie waaronder regelgeving de grootste kans van slagen? Deze vragen staan centraal in deze cursus waarin een systematische methode vanuit de sociale psychologie (het PATH-model) wordt geïntroduceerd om probleemgedrag te definiëren, analyseren, modelleren en op een ‘evidence-based’ manier te bepalen waar en hoe een interventie het meeste effect zal sorteren. Na het uiteenzetten van de basisprincipes van gedrag en interventies en de interventie-methode, wordt u uitgenodigd uw eigen casussen onder de loep te nemen om tot nieuwe inzichten te kunnen komen.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘psychologische inzichten voor rijksjuristen.’ In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Resultaat

Na deze cursus kunt u probleemgedrag systematisch analyseren en de meest effectieve interventie kiezen.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Uitvoeringen

-
-
0 dagen
€ 200,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?