Inhoud

Geschillen kunnen over het verdelen van bijvoorbeeld geld, tijd of ruimte (zogenaamde conflicten over schaarse goederen) gaan, maar mensen kunnen ook principiÑ‘el bezwaar tegen een of meer regels van de overheid hebben. Deze laatste conflicten noemen we waardeconflicten; conflicten waarbij mensen verschillende ideëen hebben over wat goed of juist fout is. Waardeconflicten lenen zich meestal niet voor compromissen of onderhandelingen waarmee direct de vraag rijst hoe je dat soort waardeconflicten dan wel kunt aanpakken.

In deze cursus gaat Fieke Harinck in, op de verschillen tussen waardeconflicten en conflicten over schaarse goederen. Daartoe zal zij behandelen hoe mensen tegen de conflicten aankijken, hoe zij zich gedragen, hoe zij deze conflicten ervaren en vooral ook hoe deze twee soorten conflicten opgelost kunnen worden. Ieder type conflict vereist namelijk een eigen aanpak. U kunt de nieuwe kennis in de cursus meteen in praktijk brengen door zelf met de verschillende conflictmanagement-technieken te oefenen.

Fieke Harinck is universitair docent bij de sectie Sociale, Economische en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden. In 2001 rondde zij haar proefschrift over waardeconflicten bij Spinoza-winnaar Carsten de Dreu af en heeft sindsdien meer dan 30 wetenschappelijk artikelen op dit gebied gepubliceerd. Tot op de dag van vandaag doet zij verder onderzoek naar dit soort conflicten en hoe ze op te lossen zijn. Naast haar werk op de universiteit is Fieke Harinck zelfstandig trainer en docent op het gebied van communicatie, onderhandelen en conflicthantering.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Resultaat

Na de cursus kunt u de verschillende soorten conflicten herkennen en weet u welke techniek u kunt gebruiken om ze op te lossen.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Uitvoeringen

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?