Inhoud

De digitale revolutie heeft ons enorm vooruit geholpen. Er kleven echter ook risico’s aan het gebruik van internet of specifieke toepassingen daarvan. Denk daarbij aan discriminatie en hate speech, (andersoortige) cybercrime – zoals hacken, malware, dDOS-aanvallen - , aantasting van de privacy en van eerlijke procesvoering en desinformatie. Voor sommige van deze fenomenen bestaan normen die eveneens in de reële wereld gelden. Andere fenomenen vragen om nieuwe normen (bv. computervredebreuk). Behalve ten aanzien van de normstelling rijzen ook vragen in het kader van de handhaving; mogen bijvoorbeeld websites uit de lucht worden gehaald bij onwelgevallige meningsuitingen? Veel van deze vraagstukken vragen om een adequate balans tussen verschillende (grondrechtelijke) belangen, waaronder die van het privacyrecht, de vrijheid van meningsuiting en het discriminatieverbod.

Nu veel overheidsonderdelen vanuit diverse invalshoeken met deze vraagstukken bezig zijn, passeren in deze cursus verschillende van bovengenoemde vraagstukken de revue. Daarbij staat het perspectief van de grondrechten en het constitutioneel kader centraal. Aan bod komen relevante regelgeving, jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en van het Hof van Justitie alsmede rapportages van de VN-Speciaal rapporteur Freedom of Expression and Opinion en van de Raad van Europa.

 

Resultaat

Na afloop van de cursus plaats je vragen rondom de informatiesamenleving in een breder constitutioneel perspectief en ben je op de hoogte van enkele landmark cases en internationale inzichten.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

mr. M.W. (Marcel) Griffioen, Jurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
‘De cursus biedt in vogelvlucht een overzicht van de diverse grondrechten en hun rechtsbronnen. Daarbij wordt ook hun ontwikkeling geschetst en dieper ingegaan op enkele specifieke grondrechten. Na afloop was mijn conclusie: grondrechten werken meer door in het alledaagse recht dan dat ik tevoren had beseft.’

Uitvoeringen

-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?