Inhoud

In deze cursus staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt geoefend.

Bij voldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid de cursus af te sluiten met een schriftelijke toets. Indien deze met goed resultaat is afgerond, ontvangt de deelnemer een certificaat.

 

Resultaat

Na afloop van de cursus kunt u de wetgevingstechnische aanwijzingen toepassen, weet u welke onderwerpen op welk niveau geregeld moeten worden en kunt u de verschillende soorten regelingen en bijbehorende toelichtingen vormgeven.

Doelgroep

Beginnende (wetgevings)juristen die zich willen gaan bezighouden met het opstellen van wet- en regelgeving

mr. S.I. (Susanna) Kantas, Jurist bij het Ministerie van Economische Zaken
‘Zeer leerzame en praktijkgerichte cursus, die ik iedere beginnende wetgevingsjurist beslist kan aanraden. De cursus wordt gegeven door twee docenten die iedere vanuit hun eigen expertise de aanwijzingen toegankelijk en begrijpelijk maken. Daarnaast worden handvatten aangereikt om vlot en zelfstandig een (wijzigings)regeling te formuleren. Ik heb hierdoor in mijn dagelijkse werkpraktijk meer snelheid en zelfvertrouwen gekregen bij het opstellen van een wijzigingsregelingen.’ 

mr. R.S. (Renée) Lameijer, Juridisch Beleidsmedewerker bij de Provincie Zuid-Holland
‘Als provincieambtenaar was het even wennen om deel te nemen aan een cursus wetgevingstechniek die primair op ‘rijksjuristen’ is gericht. Desalniettemin is de opgedane kennis zeer toepasbaar in de provinciale praktijk. Ook daar spelen regelgevingsvraagstukken, zoals het integreren van verschillende bestaande regelingen in één nieuw te ontwerpen omgevingsverordening. Ik kan deze opleiding dan ook aan elke (semi-)jurist aanbevelen die zich bezig houdt met regelgeven, van het opstellen en wijzigen van Rijkswetten tot aan gemeentelijke verordeningen biedt deze cursus waardevolle inzichten.’ 

mr. J.A. (Jasper) Groenendijk, Senior juridisch medewerker bij het Openbaar Ministerie
‘Wat algebra is voor de wiskunde, is wetgevingstechniek voor het recht. De cursus geeft een helder inzicht in de wijze waarop een wettekst (dan wel AMvB of ministeriële regeling) moet worden geschreven, dan wel moet worden gewijzigd. De cursusstof is soms droog, maar wordt door de wijze van doceren en presenteren zeer toegankelijk gemaakt. Na het hebben gevolgd van deze cursus, kijk ik met nieuwe ogen naar een wettekst. De cursus is een absolute aanrader voor iedere (wetgevings)jurist.’

mr.dr. L.C. (Lisanne) Groen, Jurist bij de Raad van State
‘De cursus is aan te raden voor iedereen die met het opstellen en toetsen van wetgeving te maken krijgt. Prettig is dat er zowel aandacht is voor de theorie als voor de praktijk: met alle onderwerpen die aan bod komen wordt geoefend en voor vragen – naar aanleiding van de stof en de oefeningen, maar ook naar aanleiding van eigen ervaringen – is alle ruimte. De cursus wordt gegeven door twee bekwame docenten die duidelijk plezier hebben in wetgeven én in het overbrengen van kennis daarover!’

mr. L.R.M. (Laurens) Brouwer, Wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
'Na deze cursus heb ik de algemene en fijnere kneepjes van wetgeving goed onder de knie. De docenten hebben de stof op een zeer leerzame én leuke manier behandeld en zijn erin geslaagd om de enigszins droge materie toch aansprekend over te brengen. Er is ruim voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van praktijkcasus, die uitgebreid zijn besproken.'

Uitvoeringen

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?