Inhoud

Elke wetgevingsjurist en overheidsjurist heeft met het bestuurlijk organisatierecht te maken. Te denken valt aan vragen als: Wat is een agentschap? Wat zijn de ’do’s and don’ts’ bij mandaatverlening? Wat is precies een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en in welke rechtsvorm komt die voor? Wat betekent verzelfstandiging voor de ministeriële verantwoordelijkheid? En hoe ver reikt stelselverantwoordelijkheid?

Naast de technisch-juridische vragen van het bestuurlijk organisatierecht komen in deze cursus de daarachter liggende juridische waarden aan de orde. De kernvraag is en blijft immers welke taken bij de overheid horen te liggen en welke op afstand kunnen worden geplaatst en waarom. In dat kader wordt uitgebreid stilgestaan bij het vigerende kabinetsbeleid ten aanzien van agentschappen en zbo’s en de wijze waarop de Afdeling advisering van de Raad van State kijkt naar wetsontwerpen die voorzien in enigerlei vorm van verzelfstandiging.

In de cursus bestaat volop gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Cursisten kunnen ook zelf casusposities inbrengen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus beschikt u over een actueel inzicht in de normatieve uitgangspunten van en de ontwikkelingen in het bestuurlijk organisatierecht, weet u welke juridische vormen van overheidsorganisaties bestaan en van iedere vorm wat daarvan de juridische positie is, heeft u kennis van het actuele kabinetsbeleid inzake het gebruik van deconcentratie, verzelfstandiging, zbo’s en overheidsrechtspersonen en kunt u deze kennis en inzichten effectief toepassen bij het voorbereiden van wetgeving, en het adviseren/rapporteren aan collega’s.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Programma en dagdelen

BijeenkomstDatumTijd
Bestuurlijk organisatierecht02/12/202021:11 - 21:11
Bestuurlijk organisatierecht09/12/202021:11 - 21:11

'Deskundige docent met goede praktijkvoorbeelden.'

'Zeer to the point!'

Uitvoeringen

02/12/2020
-
2 dagen
€ 400,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?