Inhoud

'Online toegang tot overheidsdiensten'

Digitale dienstverlening is niet meer weg te denken. We kopen allemaal bij webwinkels, bankieren elektronisch en willen ook dat de overheid - liefst 24/7 - elektronisch bereikbaar is. Om veilig te kunnen inloggen is betrouwbare identificatie (wie ben je?) en authenticatie (ben je wie je zegt te zijn?) nodig. Hiervoor worden door de markt middelen ontwikkeld. Ook de overheid zelf zorgt dat er elektronische identificatiemethoden (eID) beschikbaar zijn, denk aan DigiD, de plannen voor een e-NIK en e-rijbewijs en voor de toelating van private eID-middelen. Grensoverschrijdende (toegang tot) digitale dienstverlening is bovendien Europeesrechtelijk geharmoniseerd. 

Het juridisch kader wordt gevormd door de geldende EU eIDAS-verordening (toegang tot digitale dienstverlening), de op NL toegespitste Wet digitale overheid (mogelijk in 2019 van kracht) en de voorgenomen wijziging van de Awb (afdeling 2.3, elektronisch bestuurlijk verkeer, naar verwachting ingediend bij TK in 2019). Omdat bij elektronische identificatie sprake is van verwerking van persoonsgegevens, is ook de AVG van belang.

Wat wordt er met de bovenstaande ontwikkelingen beoogd, voor wie doen we het en waarom? 
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor digitale dienstverleners/uitvoeringsorganisaties, burgers en bedrijven, departementen?
In hoeverre onderscheidt het burger- en bedrijvendomein zich van elkaar?
Wanneer moeten betrokkenen welke stappen zetten? In hoeverre is er ruimte voor eigen invulling en eventueel afwijking?

Bovenstaande vragen komen aan de orde in deze cursus, tegen de achtergrond van de wisselwerking techniek-beleid-wetgeving-uitvoering en aan de hand van casus.

Zie ook: https://rechtenoverheid.nl/newsitem/beter-en-veiliger-met-meer-identificatiemiddelen


 

Resultaat

Na afloop van de cursus heb je zicht op de actualiteit met betrekking tot de toegang tot de digitale overheid en heb je handvatten voor de uitvoering.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Programma en dagdelen

BijeenkomstDatumTijd
Uitvoering regelgeving Digitale Overheid21/09/202015:21 - 15:21
Uitvoering regelgeving Digitale Overheid28/09/202015:21 - 15:21

'Heldere uitleg over het wettelijke stelsel en de achtergronden.'

 

Uitvoeringen

21/09/2020
-
2 dagen
€ 400,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?