Inhoud

Voor overheden is het verlenen van subsidie één van de belangrijkste instrumenten om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Er zijn dan ook verbijsterend veel subsidies, gericht op een grote diversiteit aan activiteiten. Alleen al in 2010 werd op rijksniveau via 620 verschillende instrumenten ruim 6 miljard euro aan subsidie verleend.

In deze cursus wordt het juridische kader en het actuele rijksbeleid met betrekking tot subsidie belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk zoals incidentele subsidies, Uniform subsidiekader, horizonbepalingen, terugvordering, de 'boetewet' en afbouw van duursubsidie. Op verzoek kunnen eventueel ook andere thema's aan de orde komen.

Wat naar nationaal recht subsidie is, is Europeesrechtelijk gezien vaak ‘staatssteun’. Het onderwerp staatssteun is één van de belangrijkste onderdelen van het Europese mededingingsbeleid. Hieraan wordt dan ook apart aandacht besteed. Sinds de modernisering van het EU staatssteunbeleid (SAM) ligt er een grotere ex-ante verantwoordelijkheid voor juiste steunverlening bij de steunverlenende instanties. In dit dagdeel worden de belangrijkste kaders belicht waarbinnen steun wel mogelijk is en wat gevolgen zijn bij het niet (juist) toepassen van de steunregels. Daarbij wordt ook stilgestaan bij hoe de steunfunctie in Nederland is georganiseerd zodat u weet bij wie u hulp kunt inroepen.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

  • kunt u beoordelen of sprake is van subsidie en/of van staatssteun;

  • kent u het juridisch kader voor verlening, vaststelling, wijziging en intrekking van subsidie;

  • bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het rijksbeleid voor subsidieverlening;

  • kent u de steunkaders voor het toelaatbaar verstrekken van staatssteun en weet u die te vinden op de site van DG Mededinging

  • weet u van de gevolgen zijn van het niet (juist) toepassen van de steunregels.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

J. (Jasper) Kaikai, Adviseur Projecten Afdeling Europa en Projecten bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
'De cursus subsidierecht is mijn beste gereedschap om te adviseren over subsidies.’

drs. J.M.M. (Johan) van Mil, Wet- en Regelgevingdeskundige bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, DUO
‘Voor mensen die veel met het subsidieproces te maken hebben biedt de opleiding een prima basis. Er wordt duidelijk gemaakt hoe de Algemene Wet Bestuursrecht werkt. Ook voor niet juristen is de cursus prima te volgen. Vanuit de casuïstiek belicht de docent het subsidierecht van alle kanten. Het meest verhelderend is de module “Staatssteun”. Heel helder en met grote deskundigheid is dit lastige onderwerp uiteengezet.’

Uitvoeringen

-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven
-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?