Inhoud

Hoe en wanneer gebruik ik het EU-Handvest voor de Grondrechten? Heeft het een meerwaarde ten opzichte van het EVRM? Wanneer moet ik het ene of juist het andere grondrechteninstrument gebruiken? In deze cursus worden deze en vele andere vragen beantwoord. Dit is relevant, omdat de grondrechten van de Europese Unie (EU) een steeds grotere rol spelen en kunnen opduiken in vrijwel alle rechtsgebieden. Het Handvest (bindend sinds 1 december 2009) bevat een breed scala aan grondrechten; in totaal staan er vijftig grondrechtenbepalingen in. Ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM, kunnen de EU-grondrechten aanvullende bescherming bieden. Het Handvest is, anders dan het EVRM, echter niet zonder meer van toepassing in alle zaken. De toepasselijkheid ervan moet per geval worden beoordeeld.

Deze cursus geeft hiervoor handvatten: u raakt vertrouwd met het systeem van grondrechten in de Europese Unie en hun toepassing in het Nederlandse rechtssysteem.

Docenten

Janneke Gerards is als hoogleraar fundamentele rechten verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op Europese en nationale grondrechten en rechterlijke argumentatie. De onderlinge verhouding tussen het EVRM, het EU-Grondrechtenhandvest en nationale grondrechten speelt een belangrijke rol in haar onderzoek. Janneke Gerards is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Naast haar werk als wetenschapper vervult zij talrijke nevenfuncties, waaronder die van lid van de Commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en die van raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. Meer informatie is te vinden op www.uu.nl/medewerkers/jhgerards.

Mirjam de Mol is onderzoeker aan het Maastricht Centre of European Law van de Universiteit Maastricht, docent bij het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ze heeft tevens voor het Grondrechten Agentschap van de EU (FRA) een handboek voor wetgevers geschreven over het Handvest. Voorheen werkte ze onder meer als senior jurist bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

 

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Resultaat

Na afloop van de cursus;

  • heeft u kennis van en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen,
  • weet u op welke overheidshandelingen de EU-grondrechten van toepassing zijn;
  • heeft u inzicht in de ratio en werking van artikel 51, lid 1, van het Handvest en
  • kunt u deze kennis toepassen in uw werk als wetgevings- of overheidsjurist.

Programma en dagdelen

BijeenkomstDatumTijd
Grondrechten van de Europese Unie16/06/202015:12 - 15:12

'Goede mix van kennisoverdracht en verplichting om zelf na te denken.'

'Op beknopte manier, heel snelle introductie in de materie en goed referentiemateriaal voor verdere verdieping.'

'Fijne samenstelling van theorie in de ochtend, en casussen oefenen in de middag. Als zeer nuttig ervaren.'

'Goed, helder verhaal. Lastige concepten zijn duidelijk uitgelegd met heldere vertaalslag naar de praktijk.'

 

Uitvoeringen

16/06/2020
-
1 dag
€ 400,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?