Inhoud

In veel gemeenten speelt discussie over het gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. Het Vuurwerkbesluit bevat regels over de verkoop en over afsteektijden, maar sommige gemeenten gaan verder en stellen bijvoorbeeld vuurwerkvrije zones in. Hoe ver kunnen ze daarin gaan? Wat als ze verdergaan dan de regering wenselijk vindt? En wat als gemeenten de regels uit het Vuurwerkbesluit juist niet uitvoeren met een beroep op hun schaarse capaciteit?

In deze cursus behandelen Solke Munneke en Lotte van der Laan dit soort vragen vanuit theoretisch én praktisch perspectief. Aan de hand van actuele voorbeelden frissen zij uw kennis op van onderwerpen zoals autonomie en medebewind, toezicht, handhaving, stelselverantwoordelijkheid en (verplichte) samenwerking tussen gemeenten. 

De cursus is geschikt voor een breed publiek en interactief van opzet, met veel ruimte voor discussie en de inbreng van eigen praktijkvoorbeelden. Het accent ligt steeds op de vraag wat een rijksambtenaar van gemeenten moet weten om wetgeving en beleid te maken die in overeenstemming zijn met de constitutionele verhoudingen en die in de praktijk uitvoerbaar zijn.

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de geaccrediteerde masteropleiding van de Academie.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Resultaat

Na afloop van de cursus:
•    kent u de hoofdlijnen van het relevante (grond)wettelijk kader;
•    bent u bekend met juridische en praktische (on)mogelijkheden op gemeenteniveau;
•    kunt u beter beslagen ten ijs komen in gesprekken over de verhouding tussen Rijk en gemeenten en de gemeentelijke taakuitvoering.
 

'Ruimte voor discussie en interactie.'

'Leuk docentenduo!'

 

Uitvoeringen

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?