Inhoud

Doelen stellen en naleven, middelen ter doelbereiking associëren en deze kunnen inzetten vormen de basis van menselijk gedrag. Op maatschappelijk niveau kan regelgeving helpen om individueel gedrag in goede banen te leiden. Daarnaast is het kunnen omgaan met successen en tegenvallers belangrijk om toekomstig gedrag succesvol te kunnen volhouden. In deze cursus onderzoeken we hoe regelgeving kan worden verbeterd door deze meer op individuele motivatieprocessen te laten aansluiten. Daartoe analyseren wij wetstekst(en) op psychologische wijze: Hoe bereiken mensen hun doelen, hoe gaan zij om met tegenvallers (bijv. gevoelens van spijt), en hoe weerspiegelt zich dit in overheidswerk?

NB: deze cursus is ook opengesteld voor de trainees van de geaccrediteerde masteropleiding van de Academie.

Kai J. Jonas is hoogleraar toegepaste sociale psychologie bij de faculteit der Psychologie en Neurowetenschappen in de programmagroep ‘Werk- en sociale psychologie’ van de Universiteit Maastricht, en adjunct professor bij de Jockey Club School of Public health and Primary care van de Chinese University Hong Kong.

Deze cursus is onderdeel van de leerlijn ‘Psychologische inzichten voor rijksjuristen'. In deze leerlijn komen verschillende aspecten van het sociaal-psychologische perspectief op wetgevings- en handhavingsproblemen aan bod. De docenten die deze leerlijn verzorgen, werken samen in het kader van het Kurt Lewin Institute, het landelijke kennisnetwerk op het gebied van de Sociale Psychologie en haar toepassingen https://psychologievansociaalgedrag.nl/

Resultaat

Na deze cursus heeft u meer kennis over fundamentele processen van motivatie. Naast de relevantie van deze processen voor regelgeving, krijgt u ook inzichten en praktische handvaten voor uw eigen werk- en privéleven.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Uitvoeringen

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?