Inhoud

Deze cursus geeft inzicht in de juridische kenmerken van verdragen, alsmede de totstandkoming, ratificatie en toepassing van verdragen en hun doorwerking in het Nederlandse recht. Aan de orde komen het Weens Verdragenverdrag, punten van EU recht, artikelen 93 en 94 van de Grondwet, de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen en daarmee samenhangende onderwerpen. Ook wordt gekeken naar onderhandelingen over verdragen. Daarnaast wordt ingegaan op de doorwerking van besluiten van internationale organisaties.

In het laatste dagdeel wordt bijzonder aandacht besteed aan de Nederlandse verdragspraktijk. Hoe voert de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de Rijkswet uit? Is een verdrag zonder meer van kracht wanneer het op overheid.nl staat aangemerkt als geldend recht? Wat betekent de structuur van het Koninkrijk voor de verdragspraktijk? Hoe wordt omgegaan met de scheidslijn tussen verdragen en niet-bindende Memoranda of Understanding? De bespreking van voorbeelden uit de praktijk wordt gelardeerd met aandacht voor het buitenlandpolitieke aspect en de Haagse politiek.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht verworven in de totstandkoming, ratificatie, gelding en doorwerking van verdragen en besluiten van internationale organisaties, kent u de consequenties daarvan voor het opstellen van wetgeving en bent u op de hoogte van de procedurele regels die gelden en de uitwerking van verdragen in de Nederlandse rechtsorde.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

'Voldoende ruimte voor voorbeelden uit de praktijk.'

'Mooi overzicht van het rechtsgebied!'

'Goede wisselwerking tussen theorie en praktijk.'

'De cursus was zeer dynamisch, mogelijkheid om vragen te stellen, mooie voorbeelden.'

Uitvoeringen

-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven
-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven
-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven
-
-
0 dagen
€ 200,00
inschrijven
-
-
0 dagen
€ 600,00
inschrijven
-
-
0 dagen
€ 200,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?