Inhoud

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Aan de hand van de in dit verdrag benoemde grondrechten komen de grondslagen en kernbeginselen van het EVRM en van de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) aan bod. Ook wordt ingegaan op de in het EVRM vervatte procedures en de belangrijkste algemene leerstukken van de grondrechtenbescherming, en op de wisselwerking tussen het EVRM en het EU-Handvest voor de Grondrechten. Door middel van een bespreking van - veelal actuele Engelstalige - uitspraken van het EHRM wordt de verreikende betekenis van het EVRM voor wetgeving, de uitvoering daarvan en het overige overheidsbeleid inzichtelijk gemaakt.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u bekend met de uitleg van de materiële rechten, de procedures en belangrijkste leerstukken van het EVRM en heeft u inzicht in de werking van relevante EVRM-bepalingen voor de Nederlandse rechtsorde.

Doelgroep

Wetgevingsjuristen en overheidsjuristen

Programma en dagdelen - EVRM in vogelvlucht

BijeenkomstDatumTijd
EVRM in vogelvlucht09/10/202014:44 - 14:44

'Het sterkste punt van deze cursus is de kennisverwerving over de werking van EVRM-artikelen op verschillende rechtsgebieden.'

'Goed inzicht in de werking van het EVRM en het waarom van de houding van het hof.'

'Erg goede cursus. De docent brengt de stof op een interessante en levendige manier over. Er is zoveel te leren over het EVRM. In één dag behandelt de docent de belangrijkste onderwerpen, waarbij de noodzakelijke verdieping niet wordt overgeslagen.'

Uitvoeringen

-
-
0 dagen
€ 300,00
inschrijven
09/10/2020
-
1 dag
€ 0,00
inschrijven

Docenten

Meer informatie

drs. Alice Kieboom
Opleidingscoördinator

a.kieboom@acwet.nl
070 - 312 98 37

Deze cursus op maat?

Wilt u een cursus alleen met uw afdeling volgen? Heeft u niet gevonden wat u zocht?